24ก.ค.62 งานกีฬาสี เพาะชำเกมส์ ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามแข่งขัน Terminal 21