26ก.ค.62 นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร) ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญเงิน ในการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ เนื่องในงาน พุทธประเพณี เข้าพรรษามหามงคล ปีที่ 3