9ก.ค.62 จิตอาสารณรงค์พัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ณ หอประชุมโรงเรียนสุขานารี