25ก.ค.62 สำนักการประปาซ่อมท่อบริเวณถ.สรรพสิทธิ์หน้าสำนักทนาย ท่อขนาด 100มม.