5 ก.ค.62 สำนักการช่าง ดำเนินการสร้างรางระบายน้ำและบ่อพักน้ำข้างโรงเรียนสุระนารี ถนนช้างเผือก เพื่อเพิ่มปริมาณการรับน้ำและระบายได้ดียิ่งขึ้น