14 มิ.ย. 2562 เวลา 19.30 น.นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจสอบไฟส่องสว่างภายในชุมชน