20ก.ค.62 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูและปรับภูมิทัศน์ลำตะคอง ณ บริเวณลานข้างวัดสุสาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นคราชสีมา