25 มิ.ย.62 นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักการช่าง เทศบาลนครนครราชสีมา ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำสระแก้ว