22ก.ค.62 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือพัฒนาเมือง โคราชสมาร์ท ซิตี้ (Korat Smart City) พัฒนาเมือง โคราชสมาร์ท ซิตี้ ภายใต้แนวคิด “เมืองอัจฉริยะ เมืองปลอดภัย สู่มหานครแห่งความสุข”